Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


John Bakker schreef op 5-2-2014 13:52:
Theo van Nunen schreef op 5-2-2014 9:41:
Hallo John,

Mogelijk zit het probleem met de id interger (sleutel)
En de autowaarde.
zie http://www.youtube.com/watch?v=iYHou729xmw op 1 minuut 36 seconden.
Ik weet als dit niet goed staat kun je geen data toevoegen.

succes en groeten Theo
John Bakker schreef op 5-2-2014 8:59:
Goeden dag

Heb na vastloper van de computer opnieuw mijn database moeten toevoegen maar ik kan nu geen records meer toevoegen, waar moet ik zoeken om dit toch weer voor elkaar te krijgen.

alvast bedankt

John BakkerTheo bedankt voor het meedenken

Ik heb mijn gegevens gekopieerd vanuit calc en in een database gezet nu kan ik weer gegeven toevoegen nu loop ik tegen het probleem aan dat ik de gegevens niet in velden kan zetten.
De gegevens worden enkel in de velden ingevoegd als ik ga afdrukken


gr
JohnHet werk weer

Vraag me niet hoe maar het werkt weer naar behoren
Wat heb ik gedaan?
Het calc bestand met de adres gegevens geopend een begin kolom aangemaakt met ID (als sleutel) vervolgens het bestand opgeslagen als Base bestand (DBF) vervolgens de database toegewezen als database via BESTAND, ASSISTENTEN en vervolgens GEGEVENSBRON VOOR ADRESSEN en het werkt.

gr John--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.