Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Cor ea,

Tussen impress en word zitten nogal wat verschillen zoals behandeling tabellen, opmaakprofielen 
enzovoort. Is er iets in de planning om dit meer gelijk te trekken?

Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen

Op 30 jan. 2014 om 12:53 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende geschreven:

Beste lezers,

We verwachten vandaag 4.2.0 uit te brengen.
Er staat al wat informatie op de site:
 http://nl.libreoffice.org/download/4-2-0-nieuwe-functies-verbeteringen/
maar dat is maar voor een klein stukje vertaald.

Mensen die de komende dagen een stukje kunnen vertalen en inzenden:
welkom. Graag via de discussie-lijst, zodat ieder weet wat er gebeurt en
we geen dubbel werk doen :)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.