Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ha Wil,
Dank voor je reactie, maar daar zat het probleem niet. Cor heeft me al uit de brand geholpen.
Groet
Ivo

op 19-1-2014 17:46 mart en wil van der Krogt schreef:
Afbeeldingen in tekstdocument
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Klik op een plaats waar je - ongeveer - de afbeelding wilt plaatsen.
Klik op Invoeren en op Afbeelding en op Uit bestand. Selecteer de gewenste afbeelding.
De afbeelding kun je daarna vergroten, verkleinen verplaatsen.
Als je het document daarna opslaat en print, zal de afbeelding gewoon ook geprint worden in je document.
Als je wilt kun je het ook zo instellen  met tekstomloop.
Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Sunday, January 19, 2014 1:38 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] afbeeldingen en java

Hoi Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (19-01-14 13:30)
In mijn tekst wil ik afbeeldingen invoegen (niet koppelen). Er is echter
alleen een rand te zien met de naam van de afbeelding, maar niet de
afbeelding zelf. Hoe kan ik die zichtbaar maken? Heb ik dan Java nodig
of een vinkje bij printen of zo?

Extra > Opties > Writer > Weergave .. denk ik?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.