Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Op maandag 13 januari 2014 12:47 schreef Jan Kolloffel:

Beter is om die map 4 te openen en het bestand user te hernoemen.  Bij
starten van LO wordt dan een nieuwe map user aangemaakt en kun je zaken die je wilt bewaren via 
kopiƫren en plakken over zetten;  in die map is b.v. het door jezelf germaakte woordenboek 
opgeslagen  en dat weggooien is niet handig dunkt mij..  Als dan alles goed werkt en blijft werken 
na een herstart van de computer kun je die hernoemde map weggooien.
Oh ja, die map "4" staat hier bij Windows 7:
C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\LibreOffice\4

O ja, je kunt altijd nog uit de prullenbak halen wat je wilt herstellen.
En in het pad dat je noemt zit een verborgen map.
Dat probleem vermijd je door %appdata% te gebruiken.
Dan ben je ook niet van de Windowsversie afhankelijk.
Merk op dat "Roaming\" dan vanaf Vista automatisch wordt tussengevoegd.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.