Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste Kees, dank voor het antwoord; jammer genoeg of gelukkig ligt het
niet daaraan :)

Ik heb nog steeds het vermoeden dat het iets met mijn computers te maken
heeft [i.c. dat ik iets niet goed heb ingesteld].
Ik heb het installatie-bestand al op meerdere manieren geprobeerd; met en
zonder anti-virus, firewall, e.d. programma's.

Voorbeeld: Win8 32 LO v. 3.6.4.3. (Bouw-id 2ef5aft)
Tot vandaag kreeg ik de mededeling dat er geen nieuwe versie bestond.
Vanmorgen stond er dat 3.6.5. beschikbaar is, maar dat automatisch
dowenloaden niet mogelijk is.

Gedownload bestand: LibO_3.6.5_Win_x86_install_multi.msi 204.77 MB 209688 KB
Met Bitser uitgepakt, levert duizenden bestanden op en paar GB, maar alles
klopt.
Checksums for: LibO_3.6.5_Win_x86_install_multi.msi
MD5: 7a3d261e340e433074424681edb8668c
SHA-1: 9598dea47a87da440cbaf96b8c4aa356ac4734d8
SHA-256: abd8714e4ca9446206779fdd23bef5e3402bdf53c8f11b2bf9d6f747cfd19930

Als ik de msi probeer te installeren, gaat in eerste instantie alles goed
tot het moment dat de installatie-assistent meldt:
Fout 1305 bij lezen uit bestand:
D:\Downloads\LibO_3.6.5_Win_x86_install_multi.msi.
Controleer of het bestand besaat en dat u er toegang toe hebt *[sic!]*

Daaronder twee rechthoekjes:
Opnieuw            Annuleren
proberen

Bij opnieuw proberen komt dezelfde fout weer tevoorschijn, bij annuleren,
kan je alleen nog op voltooien klikken en wordt de installatie afgebroken.

Als ik LO v.4 probeer te installeren gebeurt precies hetzelfde, vandaar dat
ik denk dat er iets niet op mijn computers de installatie niet toestaat,
maar wat?

Op 2 februari 2013 07:08 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com> het
volgende:

Klik je met downloaden wel op main installer en niet op torrent?
Bij mij ging het downloaden en installeren van 3.6.5 probleemloos (ook met
Windows7)

Groeten, Kees

Op 1 februari 2013 21:57 schreef Dharma Singh <dharmasingh@khalsa.com> het
volgende:

Win8 32 & 64 -> LO v3.6.5.x & LO v4 RC2
Elke keer: Kan installatiebestand niet vind -> opnieuw proberen of
afbreken.
Vermoed dat het iets op mijn computers is, maar wellicht is het iets
waarmee anderen ervaring meehebben
 en/of kunnen helpen.
Gebruik nu LO 3.6.4.x zonder problemen en heb de bovenstaande bestanden
al
tig keer gedownload van alle mogelijke sites.

M.v.g.

Dharma Singh

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.