Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


De onderstaande koppeling werkt bij mij niet.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Paul van Tooren [mailto:plmvantooren@hetnet.nl] 
Verzonden: donderdag 24 januari 2013 14:40
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Nederlandse boeken voor LibreOffice

Een paar dagen geleden was er een discussie over problemen met Openoffice 3.4.
Daar werd de suggestie gedaan om de cursus Openoffice te nemen van Seniorweb.

Bij van Buurt Boek (www.h.mooijenkindvanbuurtboek.nl) zijn boeken te bestellen voor LibreOffice 
3.6.2 voor Writer., Calc Calc advanced (=functies e.d) en Impress. 
Ook boeken voor Mathematics (formules schrijven) en Tekenen (Draw) zijn daar verkrijgbaar.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.