Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen.* /Hebben de gebruikers van //*Impress *//al eens de //*Flash-converter *//van //*iSpringFree*//geprobeerd?/ Ik heb zonet in Impress zitten zoeken naar een optie. Dat kon ik echter nog niet vinden,maar ik weet natuurlijk nog niet helemaal de weg in Impress en wordt die optie wellicht heel anders genoemd dan gebruikelijk.

In dat geval zit ik mij natuurlijk wezenloos te zoeken,omdat ik niet weet hoe die optie in Impress wordt genoemd om die Flash-converter toe te kunnen passen. Je kunt die Flash-converter vinden op: http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html# met *iSpring Free **6.2 *Wellicht hebben jullie interesse.*

*Die Flash-Converter kan je presentatie best wel eens meer levendig maken als je dat leuk vind,maar ik weet nog niet of het al kan werken in Impress. Ik ga nu wel even de handleiding van Impress raadplegen of daarin al iets wordt beschreven over Flash-opties voor de Presentaties. Hopelijk is dat wel het geval.

Staat er echter niets in beschreven over Flash-opties,dan richt ik mij graag tot de Designer/Ontwikkelaar om die optie te verwerken in de volgende versie van LO. Dat is dan mijn suggestie voor L O-gebruik. Op de pagina die je ziet na klikken op de link,staat ook een contact-knop. De communicatie gaat Engelstalig en vriendelijk.

Hiermee hoop ik L O van dienst te zijn geweest en ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove. */

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.