Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Inderdaad, Paul, dat is een goede suggestie. Bedankt.
Intussen weet ik bijna zeker dat het aan de usb lag, want met een ander,
nieuw gemaakt, bestand had ik hetzelfde probleem. Intussen de usb opnieuw
geformateerd en nu gaat het wel goed.

Groet,
Harry Harmsen
Assen


Op 16 januari 2013 18:58 schreef Paul van Tooren
<plmvantooren@hetnet.nl>het volgende:

Beste Harry,

Een suggestie:
Voor het overbrengen van bestanden kun je ook DropBox gebruiken  (of een
andere cloud-systeem, Skydrive etc.)
Dan heb je het "gedoe met een uSB-stick niet meer en kunnen er ook geen
tekens per ongeluk vergeten worden
waardoor het bestand corrupt raakt.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.