Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen.* Ik mis in *Impress* de opties over Flash-Programma-toepassingen zoals van Adobe of IspringSolutions. Op de Website en Blog van *Jimdo.com* kan ik een Flash-module plaatsen die het mogelijk maakt om Presentaties met Flash-effecten en animaties te vertonen.

Ik *weet* hierbij *nog niet* of mijn Presentatie al van Flash-effecten dient te zijn voorzien,dan wel dat die Module van Jimdo zorgt voor die Flash-werking,voordat ik mijn Presentatie bij YouTube kan plaatsen,wat mij een code geeft voor vertoning op mijn Jimdo-blog. /*Wie* van jullie weet mij hierover meer te vertellen?/

/Wie van jullie heeft op dit gebied al meer ervaring met Jimdo.com?/ Ik heb daarvan een *Free*-account en wil daar graag een Impress-Presentatie plaatsen op mijn Blog.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.