Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruikers,

De eerste Release Kandidaat van LibreOffice 4.0.0 is vrijgegeven.

Voordat ik de link 'post', zou ik graag een helpverzoekje willen plaatsen. We hebben hier: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0/nl namelijk een hele lijst met nieuwe functies die al in LibreOffice 4.0.0 geïmplementeerd (en ook in de uiteindelijke versie aanwezig zullen) zijn. Zoals je ziet is dit nog een Engelstalige functielijst, en zou deze lijst vertaald "moeten" worden tegen de officiële vrijgave van de finale versie. Ik denk dat je mij al van ver een vraag hoort stellen nu ... zou iedereen even 5 minuutjes de tijd nemen om een paar zinnen naar keuze te vertalen? "Alle kleine beetjes helpen, en vele kleine beetjes vormen een groot geheel :-)". Alvast bedankt!

De zonet vrijgegeven versie kan je downloaden op: https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

The Document Foundation kan je financiële steun ook nog steeds gebruiken via: https://donate.libreoffice.org/nl/

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.