Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo Jogchum,

Even een tabel gemaakt zoals jij het omschrijft en daadwerkelijk valt alleen kolom H niet te 
sorteren. Hetzelfde ook even geprobeerd in Excel en daarin wordt kolom H op normale wijze 
gesorteerd.
Dus lijkt mij daadwerkelijk sprake van een bug.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jogchum Reitsma [mailto:j.reitsma@hccnet.nl] 
Verzonden: maandag 7 januari 2013 20:36
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Sortering in LO 4.0b2

Hallo,

Ik loop tegen een sorteermerkwaardigheid aan in LO 4.0beta2.
Ik wil een kolom sorteren die bestaat uit verwijzingen naar cellen uit een parallelle kolom:

H11=E11
H12=E12
enzovoorts tot
H25=E25

De cellen in de D- en E-kolom bevatten op hun beurt formules, b.v.

D11=C11*0,21
E11=C11+D11

(ruikt iemand hier BTW?)

Naast kolom H bevindt zich kolom G (ja ja!), waarin van G11 tot G25 omschrijvingen voor de inhoud 
van de H-cellen staan.

Wat ik ook probeer, ik krijg kolom H, met of zonder G, niet gesorteerd: 
er gebeurt niets. Als ik kolom G mee laat lopen in het bereik - dat gebeurt standaard, maar kun je 
uitzetten - wordt kolom G gesorteerd (wat ik dus niet gevraagd had), maar blijft H onaangeroerd.

Het lijkt me een bug, of doe ik iets fout?

groet, Jogchum


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.