Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 03-01-13 15:10, H. Harmsen schreef:
In menu Extra klik je op Opties voor AutoCorrectie.
In het dan verschijnend scherm, onder tabblad Opties, 3e regel: Elke zin
met een hoofdletter beginnen --> zorg dat daar GEEN vinkjes staan.
Dit zou ik persoonlijk niet doen, puur om het feit dat je dan geen enkele 'controle'/'autocorrectie' meer hebt op AL je zinnen. Omdat dit toch niet 'aangenaam' is, omdat een hoofdletter aan een zin hier en daar wel eens vergeten kan worden (en het wordt ook niet meer automatisch aangepast voor jou). Voor jou vraag is er zelfs een feature voorzien:

ga naar Extra > Opties voor Autocorrectie... > tabblad 'Uitzonderingen':
Hier zie je 2 lijsten staan, je moet in de lijst 'Afkortingen waarop geen hoofdletter volgt' deze 'o.a.' (zonder accentjes natuurlijk) opnemen. Dit doe je door in dat tekstvak 'o.a.' te typen en aan de rechterkant op 'Nieuw' te klikken.

PS: die vinkjes van 'Elke zin met een hoofdletter beginnen' kan je best terug aanzetten ;-)

Groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.