Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Zoals jullie waarschijnlijk weten, staat er weer een belangrijke release op stapel, met name versie 4.0. De vrijgave is gepland voor begin februari en er zullen weer veel nieuwe functies toegevoegd worden. Dat betekent natuurlijk ook dat de help en gebruikersinterface uitgebreid worden, maar ook dat er één en ander moet vertaald worden. Van de meer dan 7000 woorden, resten er nog een kleine 2000 woorden te vertalen, en moeten ook nog een aantal voorgestelde vertalingen goedgekeurd worden. Wil je graag een bijdrage leveren om de Nederlandstalige versie gelijktijdig met de internationale versie vrij te geven, kunnen we je hulp gebruiken. Laat iets van je horen en we zetten je graag op weg.

Bedankt
Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.