Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Joren,

Voor de spellings controle ga je naar Extra -> Opties -> Taal instellingen -> Talen -> Standaard talen documenten NL Als je een tabel maakt uit 2 kolommen dan kun je links en rechts de kantlijn (als ik het zo mag noemen) verslepen zoals dat met de cellen in Calc kunt uitvoeren.
Ik weet niet of je dit bedoeld.
Kijk ook eens onder Extra -> Opties -> Writer -> tabel -> invoer van tabellen -> uitlijnen.
Ik hoop dat je hiermee heb geholpen.
Succes Theo
Op 28-12-2012 0:10, Joren schreef:
Op 27/12/12 23:32, Theo van Nunen schreef:
Best heer Werner,

Dit verhaal gaat over Libreoffice Database,

"Ik zit immers met een aantal prangende vragen, zoals bv. 'hoe activeer ik de spellingscontrole?', 'hoe centreer ik een tabel?', enz..." Dit hoeft niet perse LibreOffice (data)Base te zijn. Spellingscontrole en een tabel kan men ook invoegen in Writer (=tekstverwerker van het LibreOffice pakket).

(heer) Werner; Zie je de mogelijkheid om even duidelijkheid te scheppen in verband met je vraag (welk programma). Met voldoende informatie werken we u graag verder.

Groet,
Joren

PS: als u zich wilt aanmelden bij de mailinglijst kan u een lege email (zonder onderwerp, zonder inhoud) sturen naarusers+subscribe@nl.libreoffice.org; Daarna zult u een email terug onvangen, en bevestigd u uw inschrijving door nogmaals een lege mail te sturen naar het bijgevoegde emailadres (dit adres zal u kunnen terugvinden in de mail die u zal aankrijgen).
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.