Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Ik loop telkens tegen het probleem aan dat ik bij het installeren van nieuwere updates de ingestelde macro's kwijt ben en opnieuw ingesteld moeten worden. Ik heb gemerkt dat onder extra-macro's-macro's beheren-libreoffice basic de eigen gemaakte macro's onder "mijn macro's" staan. Echter bij nieuwe updates zijn deze "mijn macro's" niet meer aanwezig. Ik kan ook nergens terug vinden waar deze aangemaakte macro's precies opgeslagen worden, waardoor ze simpel over te kopiëren zijn. Het zou helemaal handig zijn als in de nieuwe update deze aangemaakte macro's gewoon behouden blijven.

Wie heeft hier raad in om op te lossen?

--
groet Frank


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.