Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Heb ook 2 issues her test in de nieuwe 4.0 beta 2, waarvan de 1e alweer opgelost is en de 2e nog niet. * issue - 58645 Bij het gebruik van voorwaardelijke opmaak en daarna opslaan en sluiten van het bestand. Wanneer het bestand opnieuw geopend wordt verschuiven er ineens kolommen, wat niet meer te herstellen is.
DEZE IS OPGELOST IN BETA 2.

* issue 57028 - Sinds versie 3.6.4 en helaas ook bij 4.0 is LO erg traag geworden met het berekenen van sheets. Soms is de wachttijd van het veranderen van een cel, de wachttijd opgelopen tot ruim 1 minuut. Dit was in versie 3.5.7 nog maar 1 sec. Dit is erg vervelend.
HELAAS IS DEZE NOG NIET OPGELOST.

groeten Frank

Op 23-12-2012 10:48, Joren schreef:
Beste LibreOfficers,

Gisteren is een nieuwe versie van LibreOffice 4.0 vrijgegeven.
De tweede bèta is beschikbaar op https://nl.libreoffice.org/index.php/download/pre-releases/.

Foutmeldingen en bugs die bij de eerste bèta voorkwamen kunnen opnieuw getest worden met deze nieuwere versie.

Uitgave opmerkingen: https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.0.0/Beta2

Vriendelijke groet,
Joren--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.