Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo LO gebruikers,
een mogelijkheid is ook om via Windows in het startmenu op standaard programma's te klikken, vervolgens uw standaard programma instellen --> kies in de linkerlijst Libreoffice 3.6 --> maak rechts de keuze als standaard programma instellen.
bij mij werkt dat uitstekend, misschien bij anderen ook?
vriendelijke groet
Luc


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Gerrit Snijder
Sent: Thursday, December 20, 2012 6:54 PM
To: LibreOffice Gebruikers Mailing List
Subject: RE: [nl-users] MS documenten openen

Hallo Wil,

Via de menukeuze Extra - Laden/Opslaan - Microsoft Office kun je aangeven wat je met deze documenten wilt doen.

Groeten,
Gerrit.

From: krogtwil@hotmail.com
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] MS documenten openen
Date: Thu, 20 Dec 2012 18:44:47 +0100

Hallo collega’s,

Een poosje terug had ik LO zo ingesteld, dat deze ook MS office documenten direct opende.
Helaas moest ik mijn pc opnieuw installeren en dus ook LO.
Nu weet ik niet meer hoe ik LO had ingesteld, zodat ook MS office documenten direct in LO worden geopend.
Wie helpt me weer even op weg.

Alvast bedankt en fijn feestdagen,

krogtwil

Eventuele rechtstreekse antwoorden mogen ook  naar wil@krogtwil.nl
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.