Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On 13/12/12 12:13, Anton Doove wrote:

     *Beste Mensen.*/Wordt //soms dit menu bedoeld als ik op die foto
klik en is daar nadere uitleg over mogelijk?/ Ik weet niet wat hier bij
*grootte* wordt bedoeld met *Relatief.

*Dat bij *verankering *begrijp ik ook niet helemaal,hoe dat wordt bedoeld.
Op de tabbladen *Opties,Omloop *en *Afbeelding* begrijp ik ook niet
alles en in de
handleiding over Writer is het lastig zoeken naar het juiste
beschrijvende artikel.

Ik kom mijzelf nu tegen,omdat ik vroeger nooit alle termen of begrippen
heb kunnen
leren,want ik had er verder nooit iets mee te maken,daar ik het niet
nodig had.

Nu krijg ik er dus wel mee te maken en weet dan niet wat ermee wordt
bedoeld,maar toch wil gebruiken om een foto op de juiste plek te krijgen
bij de juiste tekst.

Van harte *hoop *ik dat iemand mij nadere uitleg kan geven of verwijzen
naar de juiste
pagina waar ik die uitleg kan vinden.

Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke reacties en ik groet iedereen
vriendelijk.

/*Anton Doove*/.

Anton,
1. Bijlages worden door deze mail-server automatisch niet verzonden.
2. Kijk eens op seniorweb (> http://www.seniorweb.nl/).
Daar kan je veel informatie en hulp vinden die je verder kan helpen. ze geven ook cursussen over LO. Er is vast wel een cursus bij jou in de buurt. Ook daarover vind je uitgebreid informatie op deze website.
Met vriendelijke groet,
Joep L. Blom
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.