Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Gerbert,

Gerbert Koppelman wrote (26-11-12 15:28)

Weet iemand hoe ik het transparantie invul veld van "Opmaak --> Vlak -->
Tabblad transparantie --> Transparantie" op een werkbalk kan krijgen.

Je bedoelt het vak waarin je het percentage kunt opgeven, denk ik?
Nee, ik denk dat het niet mogelijk is - dat element staat niet bij de groep Tekenen in Extra > Aanpassen > Toevoegen..

Je zou het kunnen maken zelf in Basic of een andere taal die gebruik maakt van de API, maar dat zal even uitzoeken zijn.

Wij gebruiken namelijk heel vaak het transparantie veld voor teken
objecten.

Nu staat het "Vlak"-icoontje wel op het "lijn- en opvulstijl" werkbalk
maar we willen graag nog minder muis klikken.

Heb je wel eens gedacht aan het maken van enkele opmaakprofielen waarin veel van je standaardinstellingen zijn opgenomen?
Zoek op deze pagina eens naar 'stroomdiagrammen'
  http://www.nouenoff.nl/tips-en-trucs.php


vr. groet,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.