Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Pieter, bedankt. Met je eens dat dit zeker geen elegante 'oplossing'.

Met vriendelijke groet,
René de Klein

Op 22-11-2012 13:03, pieter kristensen schreef:
Als je het menu /Bestand/Afdrukken kiest opent het dialoogvenster "Afdrukken". Rechtsboven zijn een aantal tabs. Hij opent standaard met de tab "algemeen". Ongeveer midden-onder zie je daar staan "Afdrukken Opmerkingen" en daar kan je kiezen "aan het einde van een pagina", "aan het einde van een document" of ook "helemaal niet".
Ik vind het resultaat niet super elegant maar het is wat het is.

Op 22-11-12 10:21, schreef René de Klein:
Hallo,

Hoe kan ik opmerkingen die door een ander bij een tekst zijn gemaakt (aan de rechterkant) printen? Ik krijg ze wel te zien op het scherm maar bij het printen worden deze opmerkingen niet meegenomen.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.