Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 15-11-2012 21:48, info@lc-onderzoekenmeer.nl schreef:
De laatste tijd heb ik steeds vaker dat LibreOffice aangeeft
(reageert niet). Waarom is dit en wat kan ik doen om dit te verhelpen.
Deze melding krijg ik zelfs bij zeer eenvoudige tekstbestandjes en
memo's van niet meer dan één pagina. aan de grootte van het bestand kan
het niet liggen. Het is niet dat het systeem dichtklapt, maar ik moet
wel een tijd wachten.
Hallo!

Herken dit probleem vanuit libre office Calc. Hierover al vaker met onze systeembeheerder gehad. Tot nu toe nog geen oplossing gevonden. Wij zoeken de oorzaak in de lockfiles die worden aangemaakt bij het openen van het bestand, na het afsluiten van het bestand niet gesloten worden. Is een blijvende ergernis. Ook bij tussentijds opslaan van het document moet lang gewacht worden voordat verder gegaan kan worden.

Vriendelijke groet,
Anne-Sofie van Olphen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.