Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Johan,

Ik wil je graag helpen, maar heb dan meer informatie nodig:
-met welke versie van Libreoffice wordt gewerkt? Versies ouder dan 3.5.3 kunnen dit verschijnsel 
vertonen bij sommige stickers.
-welke sticker (etiket) betreft het?
-gaat het om losse vellen of om kettingformulieren? 
-wat is het papierformaat in de etiketdefinitie en in het document en wat is het papierformaat in 
de printer?
-hoeveel etiketten/vellen worden er afgedrukt?Winfried

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Johan Vromans [mailto:jvromans@squirrel.nl]
Verzonden: donderdag 15 november 2012 13:54
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] FW: printen stickers

Iemand suggesties?

+--- snip ---+
|
| From: "Gerrit Rietveld" <g.h.rietveld@upcmail.nl>
| Subject: printen stickers
|
| Geachte mevr.mijnheer,
|
| Bij het uitprinten van de stickers verloopt de tekst op de
| sticker,zodanig dat de tekst op de laatste sticker buiten de sticker
| valt.
|
| Op het computerscherm staat de tekst goed op de sticker.
| Gaarne uw oplossing.
|
| Met vriendelijke groet,
| Gerrit Rietveld
|
+--- snip ---+

-- Johan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting
guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.