Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Sorry, Ik zal de website morgen opnieuw uploaden met de links naar de 2 boekhoudvoorbeelden.

Wil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Antoon Linderman
Sent: Wednesday, November 14, 2012 8:21 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] vraag over boekhouden in LO

Op 14 november 2012 10:47 heeft Wil van der Krogt <wil@krogtwil.nl>
het volgende geschreven:

Ik had hierop gereageerd met een bijlage. Maar het is te vinden op mijn website: krogtwil.nl met de
gebruikelijke www. ervoor.
Hierover staat overigens veel meer over het gebruik van L.O.

Wil, die knop Boekhouden op je website werkt niet. Je bent vergeten
een hyperlink te maken naar het bewuste pdf bestand. In de broncode
mis ik "<a href="Cursussen/LibreOffice/...pdf">  Alleen het bitmap
plaatje Boekhouden.bmp staat daar eenzaam op die regel zonder link
ernaar toe.

De knop 'Mail Mij' doet het ook niet, anders had ik dit bericht via
email gestuurd. Ik krijg heel kort te zien dat ie met mail.google.com
contact wil maken en komt dan weer terug. :-)

Antoon
--
Linux Ubuntu 3.2.0-24

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.