Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Nou ja, wat je doet is:
- je pakt die tar.gz bestanden uit
- je verzameld ALLE .deb bestanden die erin zitten, ook in een sub-directory zit er één.

Die debs zet je allemaal in één directory.
Daar "blader" je heen vanuit je terminal. Dus stel dat de debs in een directory LOdebs zit op je buroblad, dan open je je terminal en dan zeg je

ls

Dan zie je waar je bent zeg maar.
Waarschijnlijk zit je in je thuismap.
Dan "blader" je naar je buroblad

cd Bu en dan druk je op de tab toets. Hij vult het zelf aan (dat Bu reablad dan). Dan
cd LO en dan drukje op de tab toets.
Nu "zit je in" de map met de debs.
Doe nog maar eens

ls
Nu zeg je

sudo dpkg -i *deb

EN DAT IS HET.
Nu even laten uitrazen en je andere LO is geïnstalleerd.Op 14-11-12 18:55, schreef Joren:
Op 14/11/12 12:36, Manus schreef:
Hallo Joren,

De "LibreOffice" software versie 3.6.2.2. in mijn Linux-Ubuntu versie 12.10 geeft onregelmatig storingen in wat betreft het hoofdmenu. Soms verschijnt het niet en als het wel verschijnt werken nu en dan de onderliggende acties niet. Daarom heb ik nu op https://nl.libreOffice.org/download/ de bestanden LibO_3.6.3_Linux_x86_install_deb_en-us.tar.gz en ook LibO_3.6.3_Linux_x86_helpdesk_deb_nl.tar.gz gedownload. Met rechts op het bestand geklikt en daarna op uitpakken.

Met behulp van het Ubuntu Softwarecentrum heb ik alle geïnstalleerde LibreOffice versie 3.6.2.2 software verwijderd.

Mijn vraag is nu: Wat en hoe moet ik precies doen om de gedownloade LibO_3.6.3 software te installeren?
Zo ver ben ik niet gegaan. Zie deze mailwisseling: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/msg01779.html Ik heb tijdens mijn testperiode gewoon de laatste LibreOffice-versie gedownload en op een map op mijn bureaublad laten staan. Daarna uitgevoerd vanaf de map zelf (niet met integratie begonnen). Ik gebruik zelf Cinnamon-omgeving van Ubuntu, en daar was het niet zo eenvoudig om LO volledig te integreren. Verder wou ik enkel gewoon wat testen, dus dat was daarvoor meer dan genoeg.

Ik weet niet of je bekend bent met PPA's en een terminal? http://askubuntu.com/questions/132837/how-do-i-install-the-latest-stable-version-of-libreoffice

Verder kan je ook eens proberen de officiële handleiding te volgen: http://www.libreoffice.org/get-help/installation/linux/ of voor parallelle installaties: http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel

Hopelijk geraak je met één van deze informatiebronnen toch iets verder

Groet,
Joren--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.