Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,Bedankt voor de reactie.Ik begrijp dat het niet simpel zal zijn.Ik heb een issue 
aangemaakt onder:Bug57086-FORMATTING: it isn't possible
     to change Styles and Formatting when protect is on other sheetGroet Frank
Op 13-11-2012 0:14, Cor Nouws schreef:
Hoi
   Frank,VLB1 wrote (11-11-12 23:03)Toch vindt ik dit raar dat als ik bv 4
    bladen heb in een file, waarbijik 1 blad beveiligd heb en waar niet de Stijl en opmaak 
aanwezig
    is datde Stijl en opmaak van de bladen die niet beveiligd zijn niet
    aangepastkunnen worden, zonder eerst het andere blad eerst de beveiliging
    eraf tehalen.Ja, je zou onderscheid kunnen maken tussen opmaakprofielen die al
   dan niet op ene beveiligd blad worden toegepast.Maar let op: we hebben ook te maken met 
overerving van
   eigenschappen, dus kan makkelijk ingewikkeld worden ^4.Er zou op zijn minst ook een 
waarschuwing
    kunnen plaats vinden toch.Zijn daar meer mensen mee eens?Ja, dat zou mooi zijn. Misschien 
niet eens heel ingewikkeld. Als
   je daar een issue van zou willen maken (als die er nog niet is),
   kan die vast op de lijst easy-hacks komen!vr. groet,Cor
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.