Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Joop.* Ik ben het direct met je eens en weet dus niet waarom die JRE niet gelijk wordt meegeleverd of althans de link naar JRE. Dat zou veel handiger zijn geweest. Nu zit ik trouwens nog te wachten op de reacties over mijn andere vragen die er wel verband mee hebben,want ik kan er nu nog niets mee doen.

Ik ben uiteraard wel heel erg benieuwd naar die reacties en groet iedereen vriendelijk. /*Anton Doove.*/

Op 19-9-2012 14:03, Joop schreef:
Anton en andere listers,

Ik kan niet antwoorden op je vragen Anton, maar ik wil er opnieuw de vraag aan toevoegen die ik eerder stelde: waarom wordt JRE niet standaard bij LibO op de site "aangeboden", zoals bij OOo, als, zoals uit mail van Anton blijkt, dat het nog steeds voor bepaalde functies nodig is. Ik merkt dat niet omdat ik het al eerder geïnstalleerd heb, maar voor nieuwe gebruikers is het heel onplezierig als ze tegen zo'n muur aanlopen.

Joop

Op 19-9-2012 13:51, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen.* Ik ben nu bezig om in Writer de Assistent Webpagina toe
te passen,maar kreeg de melding dat het de Java Environment JRE nodig
heeft.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.