Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Sinds enkele weken heb Ik mijn nieuwe pc in gebruik en ben Ik overgestapt van MS-Office naar Libre office (laatste versie).

Ik maak vaak gebruik van het numeriek keypad gedeelte van het toetsenbord om mijn schema's van software versies bij te werken en het is mij opgevallen dat bij het gebruiken van de "Del - Punt" toets in "L.O. Writer" er GEEN punt in de cijferreeks komt maar een komma ?. Alle andere toetsen in het numerieke deel werken wel goed, alleen de toets die onder de 3 zit niet.
Is dit een probleem van "Libre Office - Writer" ?.

Binnen andere software zoals e-mail en bijv. Kladblok werkt de toets weer wel goed.

Hebben jullie een oplossing ?.

Ter info: Windows 7_64 Bits (home premium) als o.s. - Toetsenbord is een "Logitech K120" in USB uitvoering.

Alvast bedankt voor jullie reactie en een fijn weekend,

Dhr. Antoine--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.