Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Theo,

Op 09-08-12 13:38, Theo van Nunen schreef:
Hallo allemaal,
Ik gebruik naar Windows 7 ook Ubuntu.
Wat ik miste was onder LO PDF lezen/bewerken wat niet werd ondersteund
in Ubuntu.
Om dit mogelijk te maken ga je naar:
Synaptic pakketbeheer -> zoeken naar libreoffice-pdfimport -> installeren.
Slechts 1465Kb groot.
Als Synaptic pakketberheer niet op je pc zit moet deze ophalen met
Ubuntu softwarecentrum.

Ha, je hebt hetzelfde gedaan als ik.
Ik heb hier Ubuntu 12.04 LTS. Bij mij werd gemeld dat de PDF-importextensie al geïnstalleerd was toen ik die van Oracle wilde installeren. In het lijstje in het dialoogvenster Extensiebeheer zag ik echter geen extensie staan om PDF-bestanden te bewerken. Dit duidt er dan volgens mij op dat die extensie ingebouwd is en installeren dan niet nodig is? Het openen van PDF-bestanden in Draw werkte niet, toen inderdaad maar even 'Synaptic pakketbeheer' geraadpleegd. Bugje?

Groeten,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.