Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Het is een goede release lijkt me. Geweldig! Wat een mooi werk. Maar ik had twee kleine dingetjes:

- als je een voettekst aanmaakt en je wilt hem daarna verwijderen verschijnt als mogelijkheid "koptekst verwijderen" terwijl dat natuurlijk zou moeten zijn "voettekst verwijderen" en - ik installeerde het (ook) onder Kubuntu. Dan ziet Libreoffice er aanvankelijk echt lelijk uit. Je MOET dan in een terminal zeggen
sudo mv /opt/libreoffice3.6/ure/lib/libstdc++.so.6 /opt/libreoffice3.6/ure/lib/libstdc++.so.6.old
Na de volgende start van Libreoffice (dus niet het systeem) zie het programma er meteen prachtig uit.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.