Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hey Leo en Kees,

Bedankt voor de vertalingen!

Enkele foutjes nog gevonden:

- Belangrijke updates vonden plaats in oktober 2005 (versie 2.0) en in o*c*tober 2008 zag versie 3.0 het levenslicht. - Wij zullen de voorbije investeringen beschermen door verder te bouwen op de soli*e*de (-> solide http://woordenlijst.org/zoek/?sourceid=Mozilla-search&q=solide) verwezenlijkingen van ons eerste decennium, een brede deelname aan de gemeenschap aan te moedigen en activiteiten binnen de gehele gemeenschap te coòˆrdineren. - Op onze met dank aan-pagina kunt u zien wie al bijgedragen *hebben *(-> heeft).


Goed werk!
Joren

Open bron, open standaarden, OpenDocument

Op 16/07/12 23:48, Leo Moons schreef:
Weer een hoofdstukje (appendix) klaar voor de handleiding voor beginners. Misschien niet direct een handleiding, maar toch wel goed om weten. http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/0116-open-bron-open-standaarden-open-document-2012-07-16-pdf-versie/view
http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Mijn hartelijke dank gaat naar Kees Kriek voor zijn hulp en opbouwende commentaren.

Vriendelijke groeten
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.