Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dank je maar daar kom ik nog niet veel verder mee. Inderdaad een wat ingewikkeld verhaal.

Jan

Op 12-06-12 16:53, drek schreef:
Op 12-06-12 16:44, Jan Kolloffel schreef:
Soms is het handig bepaalde tekens te vervangen door andere. Ik maak nogal eens een e-mail concept met Writer. Dan denk ik er niet altijd aan aan het einde van een alinea een shift-return (shift-enter) te typen maar gewoonte getrouw alleen een return. Nu wil ik dat via zoeken en vervangen automatisch laten veranderen. Alleen heb ik geen idee hoe dat met Writer te doen. Bij MS Word kan het wel en ik dacht zo dat als ik de toetscombinatie voor Writer ergens kan vinden ik dit bij Writer ook kan doen. Wie weet waar ik die toetscombinaties kan vinden?

Het enige wat ik kon vinden staat hier: https://sites.google.com/site/computertip/libreoffice#TOC-Gebruiktip:-verborgen-tekens-zoeken-en-vervangen aardig voor de 'harde' return (waarbij ik mij afvraag of alleen een $ wel doet wat ik bedoel) maar ik wil dus die 'zachte' return en die staat er niet bij. Ik vermoed dat er wel ergens een lijst is met deze toetscombinaties, maar ondanks veel zoek werk ben ik nog niet verder gekomen dan wat ik hiervoor aangeef.

Jan

\n volgens http://help.libreoffice.org/Common/List_of_Regular_Expressions/nl Maar helemaal duidelijk is mij de gegeven uitleg (van deze link) niet. Ik zou het gewoon even proberen.

Groeten, André


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.