Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Kees,
Waar en hoe verander ik mijn profiel? Ik las elders iets dat je profiel ook in OpenOffice zou moeten worden veranderd.
Kun je iets meer specifiek zijn?

Alvast bedankt,

Wil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Kees Kriek
Sent: Thursday, May 17, 2012 10:35 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Spellingcontrole

Hoi Wil

Ik gebruik LibO 3.5.3 onder Windows7. Bij werkt de spellingscontrole  in
het Nederlands correct.
Misschien moet je eens proberen je profiel te verwijderen, zodat deze
opnieuw aangemaakt wordt. Veel problemen worden daarmee opgelost.

Groeten, Kees

Op 14 mei 2012 11:26 schreef Wil van der Krogt <krogtwil@ziggo.nl> het
volgende:

Hallo Iedereen,

Ik heb van alles geprobeerd om de spellingcontrole Nederlands te laten
werken in )de nieuwste versie van) LO.
Alle versies verwijderd, nieuw geïnstalleerd met helppack NL, alle
instellingen gecontroleerd enzovoorts.
Is dit een bekend probleem en hoe los ik dit op?

Met dank voor ieder advies,

krogtwil
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.