Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Ide,
Maak eerst een selectie van het deel wat je wilt printen.
Ga naar Opmaak -> afdrukbereik -> definiƫren.
Kijk daarna in afdrukvoorbeeld naar het resultaat.
succes Theo

Op 24-4-2012 18:49, Ide Huitema schreef:
Hallo allemaaal,

ik loop al enige tijd tegen een irritatie aan in calc. Een doc van 1 blz wil wel een printvoorbeeld geven. Echter een doc van meerdere blz ( al dan niet met handmatig einde) niet.

Iemand dezelfde ervaring?  Zo ja, hoe kan ik dit verhelpen.

Ide
Lo 3.5 op windows Vista en 7--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.