Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Joren,

Op 10-04-12 22:55, Joren schreef:
Alle hulp is meer dan welkom

Bij deze doe ik een poging om de teksten te verbeteren.

Vervangen van het gebruikersprofiel

Als u LibreOffice de eerste keer opstart, maakt het een gebruikersprofiel voor u aan. Daarin worden instellingen (standaard en van uzelf) bewaard. Er zijn wel eens functies die niet goed meer werken door problemen in het gebruikersprofiel, bijvoorbeeld nadat een nieuwe versie is geïnstalleerd. De problemen zijn vaak opgelost als het profiel is verwijderd. Uit voorzichtigheid kunt u het ook hernoemen. Dan kunt u altijd terug naar die instellingen. Bij de eerste keer opstarten, na het verwijderen of hernoemen van het profiel, wordt automatisch een nieuw profiel aangemaakt. Verschillende versies van LibreOffice maken soms verschillende gebruikersprofielen aan en daar gaat het bij upgraden wel eens mis. Gedetailleerde informatie staat op onze wiki (Engelstalig - vertaling volgt).

Waarom twee installatiebestanden?

Het grootste installatiebestand, waarbij de naam bij Windows eindigt op _install_multi.msi, is de internationale Engelstalige versie van LibreOffice. Wanneer u in een Nederlandstalige gebruikersomgeving wilt werken, dient u hierbij nog een taalpakket te installeren. Beide bestanden kunt u terugvinden op de downloadpagina.

Groeten,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.