Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> writes:

Aangezien ik nu LibreOffice gebruik, kan ik de oude .openoffice
directories weggooien?

Yep.
Tenzij je nog leuke kleuren of wat dan ook had geconfigureerd, die je
dan daar zou kunnen terugzoeken.

Of zijn er toch nog dingen die LO stiekum vanuit de oude OO
directories gebruikt?

Bij een eerste installatie wordt (of werd?) wat overgenomen uit de OOo
configuratie. Geen stiekeme dingen hier ;-)

Ik heb zo hier en daar in de .openoffice directories nog spullen zitten
die niet zijn overgenomen. Bv. .openoffice.org2/user/fonts/ (met een
paar honderd fonts erin)...

Ik zal eens voorzichtig gaan verwijderen en testen of ik uiteindelijk
niets mis aan templates, extensions, eigen macros, fonts. kleurtjes,
etc.

-- Johan-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.