Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Sinds enige tijd crasht mijn LibreOffice voortdurend. Ik werk onder Windows 7 en LO 3.4.6.
Ik heb het volgende geprobeerd:

 * Nieuwe LO 3.5 geïnstalleerd. Zelfde probleem: LO crasht.
 * Alles verwijderd via Configuratiescherm. Verder alles van LO
   verwijderd, ook alle info die in Appdata staat. Dat is het user
   profile (zo heet dat geloof ik). Er stond ook nog een map met
   OpenOffice, ook weggegooid. Vervolgens opnieuw LO geïnstalleerd.
   Helaas, crasht weer.

Ik kan wel een nieuw document maken, maar als ik vanuit verkenner een bestand open dan crasht hij gelijk. libreoffice.bin blijft draaien (is te zien bij taakbeheer) en LO kan ook niet meer opstarten. Via taakbeheer kan ik dan alles weer afsluiten, maar vervolgens crasht hij weer.

Intussen al weer 2 uur verder ... Ik ga nu weer terug naar 3.4.6, maar dat zal toch niet de bedoeling zijn. Ik heb Avast als virusscanner en net een scan gedraaid: geen virussen.

Is dit bij meer mensen het geval? Wat kan ik nog doen om?

Jaap van de Putte

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.