Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 16/03/2012 19:34, Cor Nouws schreef:
Hi  Pierre,

Pierre Debecker wrote (16-03-12 17:59)

Ik werk nu met versie 3.5.1 (W7) en heb het volgende probleem:
Bij omzetten van RTF wordt niet de volledige koptekst omgezet. Hoe kan
ik daaraan verhelpen?
Voorlopig ben ik teruggekeerd naar v. 3.4 waar alles vlot verloopt.
Wie kan mij helpen?

Vooral jijzelf.
Er is een overstap gemaakt naar een nieuw RTF filter dat fundamenteel beter in elkaar zit en dus makkelijker te onderhouden is ... maar die overstap geeft regressies (heb ik ook maar gelezen :-) )

Dus je probleem duidelijk melden (als het al niet bekend is) is de beste hulp die je kunt hebben, om de ontwikkelaars het mogelijk te maken om ...

Ken je de weg daarvoor?

vr. groet,


Cor,
Ik ben een (niet meer jonge) doordeweekse gebruiker, die geen snars Engels kent, en niet weet hoe het aan te pakken. Als ik je het RTF-bestand doorstuur, kan jij dan het nodige doen?
Ik hoor nog wel iets van je.

Pierre Debecker

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.