Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Wil van der Krogt,

Op woensdag 14 maart 2012, om 17:39 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Libreoffie en 
JRE?".

WvdK> Bij OpenOffice werd altijd geadviseerd om de versie + JRE te
WvdK> downloaden. Is voor LibreOffice JRE nodig en of gewenst. Zo ja
WvdK> moet JRE dan ofzonderlijk worden gedownload en geïnstalleeerd?
Wanneer u de huidige versie 3.5.0 van de internet pagina
<http://nl.libreoffice.org/download> ophaalt kunt u in de meeste
gevallen direct aan de slag met de JRE die waarschijnlijk al op uw
systeem aanwezig is (en automatisch wordt opgewaardeerd (update). In
een aantal gevallen is het gebruik van JRE nog noodzakelijk, en moet u
deze indien nog niet aanwezig op uw computer zelf installeren.

WvdK> Waar vindt ik voor LibreOffice da andere Taalversies en de
WvdK> Languagepacks?
De verschillende talen worden meegeleverd en worden standaard op de
taal van het systeem ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld een brief
schrijft in een andere taal, hoeft u alleen de taal van het document
in te stellen. Onderin het scherm van Writer vindt u van links naar
recht als derde item de taal instelling van de alinea. Een klik hierop
geeft u de mogelijkheid om van taal te veranderen. Dit vindt u ook
terug in het menu onder Opmaak - Teken - Tabblad Lettertype - kopje
Taal.

Veel succes.


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.