Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Geachte heer Cor Nouws,Beter laat dan nooit. Het probleem is opgelost.Ik had bij een tweede 
installatie alle restanten van LibreOffice
    gewist dus ook het gebruikersprofiel. Verschil met nu is dat ik
    toen LibreOffice opnieuw genstalleerd had.Hartelijk dank,Op 14-3-2012 14:33, Cor Nouws 
schreef:Beste
   heer Schyns, Paul,Volgens mij is deze vraag even blijven liggen. En ik heb ook een
   achterstandje...Paul Schyns wrote (05-03-12 22:44)Na update naar LibreOffice 3.5werkt de 
Nederlandstalige spellingscontrole niet meer.
    Kan bijExtra\Opties\Taal\linqustiek geen NL-lijst vinden.Voor als u er nog niet uit mocht 
zijn: ik vermoed dat het te maken
   heeft met een fout in het gebruikersprofiel. Daar is ergens iets
   mis gegaan met de upgrade van 3.5.Via deze 
linkhttp://nl.libreoffice.org/ondersteuning/faq/kunt u
   lezen hoe dat aangepakt kan worden.Helpt dat niet, dan graag even laten weten.Ook op de 
website
    (http://extensions.libreoffice.org/extension-center) kan ik geen Nederlandse
    woordenlijstvinden.Die is dan waarschijnlijk nog niet toegevoegd aan die website.Normaal 
wordt de woordenlijst gewoon met in de installatie
   meegeplaats. Dus ik zou dat nu ook weer verwachten...Nogmaals sorry voor de late reactie,
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.