Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


STUUR DAT TOCH NIET DOOR AAN IEDEREEN8 MAILBOX PUILT UIT
----- Original Message ----- From: "Jan Kolloffel" <jan.koll40@gmail.com>
To: <users@nl.libreoffice.org>
Sent: Tuesday, February 28, 2012 12:30 PM
Subject: Re: [nl-users] Excel-bestand niet goed in LibreOffice


Ik kom nog even terug op mijn vorige e-mail.  Ik ging er namelijk van uit
dat je de hele formule achterelkaar ziet.. Dat blijkt niet het geval, want
in Excel zie ik dit:

=ALS(E21="X";$E$19;
(ALS(F21="X";$F$19;
(ALS(G21="X";$G$19;
(ALS(H21="X";$H$19;
(ALS(I21="X";$I$19;
(ALS(J21="X";$J$19;
(ALS(K21="X";$K$19;
(ALS(L21="X";$L$19;
(ALS(M21="X";$M$19;
(ALS(Totaaloverzicht!E5="Nee";"Geen dienst";"Muziek
regelen")))))))))))))))))))

Dus lijkt het alsof na elke '19;' iets van een Enter is gegeven.  Ik had
dat eerst niet door omdat ik gewend ben dat formules achterelkaar door
lopen.  Dat blijkt hier niet het geval.

Toen ik deze formule kopieerde en in Calc plakte haalde ik de Enters (of
wat dat ook was) weg door direct na 19; op Delet te drukken.  De formule
werd toen zoals ik die verwachtte en ziedaar dan e.e.a werkt wel, dus zo:

=ALS(E21="X";$E$19;(ALS(F21="X";$F$19;(ALS(G21="X";$G$19;(ALS(H21="X";$H$19;(ALS(I21="X";$I$19;(ALS(J21="X";$J$19;(ALS(K21="X";$K$19;(ALS(L21="X";$L$19;(ALS(M21="X";$M$19;(ALS(Totaaloverzicht!E5="Nee";"Geen
dienst";"Muziek regelen")))))))))))))))))))

Ik zie dit meer als een probleem dat door Excel wordt veroorzaakt dan door
LO, omdat O werkt zoals je mag verwachten.

JanOp 28 februari 2012 07:37 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het
volgende:

for the record:
 vervolg en oplossing van deze vraag in een andere discussie-lijn:
 " [nl-users] Excel-bestand niet goed in LibreOffice (vervolg) "

Cor

H. Harmsen wrote (27-02-12 15:36)

 Waarde: OS
Formule: =ALS(E31="X";$E$19;

Vraagje: in mijn eerste mail had ik een link naar het bestand staan: kun
jij zelf niet in het bestand kijken?
Of wil je specifiek weten wat er in Excel staat en heb jij geen Excel?
(ik bedoel mijn vraag niet verwijtend, hoor, maar puur informatief)--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.