Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Rijnsburg, donderdag 23 februari 2012

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Ik probeer een afhankelijke verwijzing naar een cel te realiseren, wat
me nog niet lukt en ik niet de juiste functie kan vinden.

Probleem stelling:
In blad A wordt in bijvoorbeeld cel I9 een getal tussen 0 en 9
ingevoerd.
Aan de hand van dit getal moet er uit een lijstje met bedragen het
juiste bedrag worden gehaald om mee te rekenen. Hiervoor heb ik op
Blad C in een kolom alle bedragen onder elkaar staan. Voor het
ingevoerde getal '0' moet het bedrag uit D10 gehaald worden, voor het
ingevoerde getal '3' moet het bedrag uit D13 gehaald worden.

Nu ben ik al aan het stoeien geweest met de volgende functie, welke
(nog) niet tot het gewenste resultaat leiden.

=ADRES((I9+10);4;;;"Blad3")
Dit resulteert netjes in een verwijzing naar de juiste cel
(Blad3.$D$10), voor het getal 0.

Er mee rekenen is weer iets anders. Hiervoor moet ik natuurlijk de
informatie hebben die in Blad3.$D$10 is opgenomen, hoe moet ik nu de
inhoud van deze cel hier te voorschijn toveren?

De volgende functies geven mij niet het gewenste gegeven;
=WAARDE(ADRES((I9+10);4;;;"Blad3")) dit resulteert in een fout 502
=CEL("CONTENTS";ADRES((I9+10);4;;;"Blad3")) dit resulteert in een
ongeldige verwijzing.

Nu ben ik al een tijdeje aan het zoeken maar ik geef het nu even op,
wanneer er iemand is die hierop een antwoord weet ik zou zeer dankbaar
zijn op een reactie.

Ter informatie ik maak (nog) gebruik van LibreOffice 3.4.5


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.