Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote (23-02-12 11:39)

In de cel die je wilt laten refereren tik je '='
Dan ga je naar het voorafgaande blad en klikt op de cel
waarnaar je wilt refereren. Vervolgens druk je op enter.
Is dit wat je bedoelt?

Nee, want als je die formule kopieert naar een ander blad, wordt nog steeds verwezen naar het blad, dat je eerst aan wees.

Ik weet dat er de functie Indirect() bestaat voor relatieve verwijzingen naar cellen. Maar heb dat nog niet een gedaan met bladen. Werkt misschien ook?


vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.