Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Harmsen,

Ik heb bij mij even gekeken (windows 7 LO 3.5), maar daar zet deze de pagina's in calc correct neer. Bij writer klopt het dat het alleen 1 i.p. 1-10 neerzet en is niet correct. Wel is dit handmatig te wijzigen.
Weet niet of dit voorheen ook zo was.

Kan volgns mij gemeld worden als bug/aanpassing.

Groet Frank

Op 20-2-2012 12:32, H. Harmsen schreef:
Beste mensen,

Ik constateer in LO 3.5 onder W7 het volgende.
In het schermpje dat verschijnt als ik een document wil afdrukken met mijn HP psc 2100 series, heb ik de keus tussen alle pagina's afdrukken of bepaalde aan te geven pagina's. In dat laatste item staan dan ook de pagina's van het document. Bijv. als een document 10 pagina's heeft, staat er : 1-10. Zo was het tot nu toe, maar nu ik LO 3.5 geïnstalleerd heb, staat daar ook bij een document van meerdere pagina's alleen maar "1".
Is dit een bug in LO 3.5?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.