Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Marijn,

Ik heb geprobeerd jou situatie na te bootsen en merk dan op dat in de conversie van .xls naar .ods door Calc in de formule voor spaties %20 plaatst.
Dus als je de formule zou wijzigen in:

='file:///P:/Pluspunt 
Algemeen/Aanwezigheidsregistratie/Aanwezigheidsregistratie%202012/Aanwezigheidsregistratie%202012.xls'#$'2012-02'.A7

moet dat mijns inziens werken.

Ik kan niet bepalen of dit een bug betreft, maar mogelijk geeft het wel een oplossing voor jou.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


Op 17-2-2012 10:53, marijn van der valk schreef:
Hoi allen :),

Ik heb een (voor mij) heel frustrerende vraag.
Op mijn stage heb ik een libre office calc bestand, met een formule die verwijst naar een ander 
bestand.

Dit is de formule:
='file:///P:/Pluspunt Algemeen/Aanwezigheidsregistratie/Aanwezigheidsregistratie 
2012/Aanwezigheidsregistratie 2012.xls'#$'2012-02'.A7

Maar als ik het bestand afsluit en later opnieuw open verandert libre office de formule naar:
='file:///P:/Pluspunt Algemeen/Aanwezigheidsregistratie/Aanwezigheidsregistratie 
2012/Aanwezigheidsregistratie 2012.xls'#$''.A7

Ik heb al geprobeerd om via de opties de links altijd te laten updaten op het moment dat het 
bestand geopend word, en ik heb ook al
geprobeerd om de naam van het tabblad waar de formule naar verwijst (2012-02) simpelweg te 
veranderen naar Februari, maar dit werkt
allemaal niet.

Graag jullie ideeen hierover!

bij voorbaat dank,
Marijn                     


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.