Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste lezers

Onder dankzegging aan allen uit de Nederlandstalige gemeenschap die hebben meegewerkt met vertalen voor Nederlands, testen, verbeteren en ook nieuwe functies maken, is hier de aankondiging van 3.5.0

Downloaden hier:
  http://nl.libreoffice.org/download/

en volledige aankondiging hier:

https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#LibreOffice_3.5.0_is_beschikbaar_.22het_beste_vrije_office-programma_ooit.22

Even over de mensen die deze keer weer een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De namen die zo in mij opkomen: Freek de Kruijf, Luc Castermans, Rob Snelders, Kees Kriek, Leo Moons, Winfriend Donkers ... hmm, weet je iemand die ik ben vergeten en die ook moet worden genoemd en bedankt? Mail dat dan ajb.
        
Veel plezier er mee!

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.