Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dank je Chris voor het meedenken maar zo heb ik het ook gedaan....

Groet,

Jan

Op 15-01-2012 13:01, bijk1904 schreef:
Hoi Jan,

Ik deed "oplaan als" en dan als optie "Filter instellingen bewerken".
In het vervolgscherm zette ik extra de opties "Celinhoud opslaan zoals weergegeven" en "Geef alle tekstvelden weer" aan. Er stond bij mij wel een " om de tekstvelden. LO 3.4.4 OOO340m1 (Build:402) onder Linux Mint Lisa.

Heb je dat ook geprobeerd?

Gr.,
Chris

Op 14-01-12 13:32, Jan Kolloffel schreef:
Probleem: LibreOffice Calc maak geen CSV-bestanden met de in het instelvenster aangegeven formattering.

Ik heb geruime tijd gebruik gemaakt van LastPass, een programma dat je inloggegevens van websites voor je onthoudt en desgevraagd automatisch invult op een computer waarop LastPass is geïnstalleerd (de data worden bij LastPass opgeslagen en niet in de eigen computer). Doordat SeniorWeb, waarbij ik nogal actief ben op o.m. het forum de inlogprocedure veranderde kan ik LastPass niet meer gebruiken. Inloggen ging niet meer of als ik ingelogd leek te zijn kon ik geen berichten meer schrijven behalve in één rubriek. Ik heb LastPass toen maar uitgeschakeld (en SW verweten dat zij mij deze mogelijkheid ontnamen) en ben gaan zoeken naar een alternatief. Dat heb ik gevonden in KeePass. Nu moet ik ruim 100 inloggegevens regels in KeePass inbrengen en wil dat doen via het importeren van een CSV-bestand. Daar doet zich een probleem voor. Volgens de maker van KeePass moet dt op een zeer specifieke manier gebeuren. Hier: http://keepass.info/help/base/importexport.html#csv is te zien wat die eisen zijn.

Op die pagina wordt duidelijk aangegeven dat je OpenOffice.org Calc moet gebruiken omdat MS Excel dat in elk geval niet op de juiste wijze kan. Nu heb ik dat niet meer en dacht de zaak met Libreoffice te kunnen klaren. Dat lukt dus niet. Bij opslaan als CSV met exact aangegeven welke indeling moet worden gemaakt slaagt Calc er niet in om de juiste - aangegeven - formattering op te slaan. B.v ontbreken de " die zijn voorgeschreven; ik heb dit - omdat de import niet lukte - eens via NotePad ++ bekeken en inderdaad is er wel een , als scheidingsteken maar de tekst insluiten tussen " ontbreekt. Bij het instellen van de formattering had ik dat wel aangegeven.

Ik heb toen in mijn VirtualBox Vista gestart en daarin OpenOffice.org geïnstalleerd. Laat dat nu wel in staat zijn die juiste formattering te bewerkstelligen. Overigens kennelijk ook nog niet helemaal goed want die import is tot nu toe ook mislukt. Maar ja, ik heb weer wat te doen om dat uit te zoeken. Kom ik er zelf uit dan meld ik dat wel maar voorlopig zit ik met een probleempje.

Jan--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.