Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Is er iemand die in BugZilla wil kijken of er al een issue is of er 
een moet worden gemaakt?
Ik heb bug 36874 (er zijn er 5 over het zelfde probleem) als hoofdbug genomen en het probleem 
opgelost en een patch ingediend. >Er is dus hoop dat de papierformaatproblemen bij een volgende 
versie achter de rug zijn.

Vanaf versie 3.4.5 (en 3.5.0) is het probleem weg uit LibreOffice. Alleen voor bijzondere etiketten 
kan er nog een afwijking optreden, daar wordt nog aan gewerkt.
(Misschien dat de uitgebreide instructies voor het werken met etiketten nu iets vereenvoudigd 
kunnen worden, controle/bijstellen van papierafmetingen voor afdrukken is niet meer nodig. :)

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.