Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Pieter Kristensen,

Op zondag 25 december 2011, om 8:20 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Libreoffice 3.5 
beta 2 vindt een bestand te moeilijk....".

PK> Dat bestand is in odt-formaat. Maar ik heb er ook een .docx bestand van.
PK> Daarmee kijk ik altijd of een nieuwe versie van Libreoffice (nu) dat 
PK> goed kan openen. Het gaat mij dus helemaal niet om wat erin staat, het
PK> gaat mij er alleen maar om hoe het programma er mee omgaat.
PK> LO 3.4 opent het wel maar het herkent de paginaopmaak niet enzo. Er is
PK> nog wel het e.e.a. op aan te merken.
PK> LO 3.5 beta 2 opent het niet bij mij. Het crasht.
Ik kan het odt-bestand normaal openen op mijn produktie machiene
(LibreOffice versie 3.4.4. op Windows XP Profesional Service Pack 3).

Daarin tegen is het opstarten met het docx-bestand niet mogelijk.
Beide mogelijkheden om het bestand te openen (via de verkenner van
Windows met een dubbelklik op het bestand en via Bestand - Openen)
resulteren in een crash van het programma LibreOffice. Bij een
volgende start komt dan de vraag om het nogmaals te openen
(LibreOffice-document herstellen) maar ook dit lukt niet.

Lijkt er toch op dat er iets met het docx-bestand aan de hand is. Ik
heb niet de beschiklking over de tekstverwerker van MS om het bestand
daarmee te controeren maar misschien kan u dat zelf of een ander doen.


Met vriendelijke Kerst groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.