Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Vanuit alle toepassingen: Extra, opties, libreoffice, kleuren. Nieuwe kleuren kan je met CMYK en met RGB invoeren. Beide niet succesvol

Op 20-12-2011 10:42, Winfried Donkers schreef:
Ivo,

Ik zie niet om welke toepassing het gaat, maar mogelijk verwacht LibreOffice RGB-kleuren waar je 
CMYK-kleuren aanbiedt.Winfried

-----Original Message-----
From: Ivo ten Hagen [mailto:ith@pehabo.nl]
Sent: dinsdag 20 december 2011 09:36
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Kleuren

Een tijdje geleden ben ik goed geholpen met kleuren. Er blijkt echter
een probleem, de kleurencodes die ik heb gekregen blijken niet
geaccepteerd te worden:
Blauw C96, M68, Y6, K34
Zodra ik dit probeer te bewaren, worden de waardes aangepast na 60, 60,
0, 40.

Wat is hier aan de hand?
Dank
Ivo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.