Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hoi Leo,

Dank voor jou en de anderen voor het goede nieuws hieronder!
"Kennis maken met LibreOffice" is een goeie zaak :-)
Ik cc even de gebruikers-lijst, om het goede nieuws te delen.

groet- Cor

Leo Moons wrote (18-11-11 22:59)
Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het eerste deel van de Handleiding
voor beginners "Kennismaken met LibreOffice" beschikbaar is op de
website van nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Jan de Jong en Kees Kriek voor
hun niet aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.
Moge dit een start wezen voor de verdere vertaling en bewerking van het
prima werk van Getting Started with LibreOffice.

Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
[2] http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.